Håranalys

Nyhet 2022!

Jag och Christina har jobbat fram ett unikt teamwork som kommer att förstärka och förfina analysen OCH behandlingsresultatet och erbjuder nu dig som hästägare att få direkt på plats en analys och behandling i ett och samma paket. Jag går igenom hästen först, Christina kopplar upp sig samtidigt och läser av genom taglet och vi behandlar direkt, både genom mig och Lifen. Vi arbetar också fram ett förslag på invärtes behandling som du får i samband med detta tillfälle.
Grund analys med behandling 2500kr

Du kan komma till mig och mitt stall eller åker jag till dig, då tillkommer resan. 
Observera att preparat ej ingår.
Återbesök med analys och behandling 1500kr
För att det ska räknas som ett återbesök så ska bokning och besök ske inom 6 månader från grund analysen, annars görs en  ny grundanalys för 2500kr.
Du kan komma till mig och mitt stall eller åker jag till dig, då tillkommer resan.
Observera att preparat ej ingår.

Anmäl din bokning i formuläret nedan eller via 0705477967

​​​​​​​
  • Förberedelse vid nytt besök/analys. Du måste skicka hästens tagel till mig innan. Samt en bild via tex mms och födelsedata.


Info.
Christina har mång-årig erfarenhet med håranalyserna bland annat och har en bakgrund som narkos sjuksköterska och är utbildad till naturläkare enligt Svenska Naturläkarförbundet. 
Vi har så många faktorer idag som påverkar både oss och våra hästar, som gör att det som var enkelt förr att behandla, är inte det idag. Det kräver mer i vissa fall. Christina jobbar med  LIFE bioresonans systemet, som är ett databaserat elektromedicinskt system, där man avläser cellernas frekvenser. Systemet mäter och registrerar obalanser som kan vara ett tidigt tecken på sjukdom, även innan symtom visar sig. Systemet mäter också förekomst av miljögifter, tungmetaller, mikroorganismer och nivåer av olika näringsämnen. Så att vi ännu mer detaljerat kan gå in och behandla specifika problem och få igång den självläkande processen. Med hjälp av tex mineraler, fodertillskott, homeopati, akupunktur, hovvård, foder osv. 
Finns många olika system som avläser håranalyser men det är inte många som slår LIFE bioresonans systemet, som är väldigt bred i sin mätning. LIFEn är EU godkänd som medicinsk utrustning i Tyskland. LIFE är efterträdare till tidigare Scion. 
Inom veterinärmedicin i Sverige är denna typ av analys inte vedertagen. Håranalys och balansering ersätter inte veterinärmedicin. Är din häst sjuk så skall veterinär kontaktas.

 

Christina Linder Christina Linder


Hej!
Mitt namn är Christina Linder. Så här ser det ut när jag jobbar med LIFE systemet, på djur och människor.
Apparaten (på bilden nedan) till vänster är ett oscilloskop som hanterar de frekvenser som skickas och tas emot. Där lägger jag hårtussen med individens DNA-kod. Oscilloskopet kan också användas till att läsa av frekvenser från olika ämnen såsom allergener, örter, tillskott etc som jag sedan testar mot individen i systemet.
Själva LIFE programmet finns i datorerna. Här registreras kunden och så sker en kalibrering mot hårtussen och bilden. 
I systemet arbetar jag igenom individens energier genom att skicka tusentals frekvenser (som står för olika fysiska organ och biokemiska processer) och sedan ta emot svar från kroppen i form av olika siffervärden. Då kan jag avläsa om individens frekvenser är i balans eller om där finns stress eller uttröttning. 
Det tar i regel många timmar att göra en analys eftersom det är ett ”detektivarbete” och ett ”pussel” som behöver läggas för att jag skall kunna se det mönster som obalanser skapat och översätta det till begriplig ”sjukdomslära”. 

Jag kan också behandla individen med LIFE systemet genom att sända de frekvenser som behöver balanseras. Så nu har Camilla och jag utarbetat en ny metod där vi arbetar simultant med varandra och kunden (för tillfället häst) för att ytterligare förfina och förstärka analys- och behandlingsresultat. 

 

LIFE systemet
LIFE systemet