TRUE EQUINE HÖPELLETS
Nyhet! Höpellets
310kr/säck.  Vikt 20kg/säck. Beställ i formuläret!
Ängshö med upp till 40 olika arter av gräs och örter i pelletsform
utan bindemedel och tillsatser. Hö är rikt på fibrer som bidrar till att hålla hästens grovtarm i balans. Den stora mångfalden av gräsarter gynnar många "goda" mikrober vilket stärker mikrobiotan i hästens grovtarm. Använd gärna Höpellets som ett komplement till grovfodret för att tillgodose behovet av en mångfald av växtarter och lägre sockerhalt. Lämpligt för äldre hästar eller hästar med dålig tandstatus eller hästar med sämre tarmfunktion, trög tarm. Bra komplement till grovfodret.

Varför är en mångfald av växtsorter viktigt?
Dagens grovfoder innehåller ett fåtal grässorter, ofta 3-4 stycken, och forskning har nu visat att bristen på mångfalden av växtsorter direkt påverkar arter och antalet goda bakterier i mikrobiomet.

Mikrobiomet i grovtarmen är direkt ansvarig för den största källan till utvinning av skonsam energi. Här finns också stora delar av hästen immunförsvar. Har hästen tillgång till ett artrikt bete i perioder eller kanske går i skogshagar har man ökat möjligheten för hästens mikrobiom att växa sig starkt och friskt. En liten giva HÖPELLETS kan möta upp det resterande behovet.

HÖPELLETS
* Förser hästen med lättsmälta fibrer, naturligt lågt i socker och stärkelse. Inga tillsatser.
* Är ett mycket bra komplement till grovfodret, även en liten giva tas tacksamt emot av mikrobiomet. 
* Kan också vara lämpligt att ge till äldre hästar och hästar med sämre tandstatus.

HÖPELLETS ersätter inte TOTAL som har ett exceptionellt näringsinnehåll som förser hästen även med övrig näring.