Här kan du läsa om,
akupunktur, kranial sakral terapi, irisdiagnostik, homeopati.

Hästakupunktur

Kinesisk akupunktur enligt TCM (Tradionell Kinesisk Medicin)

Akupunktur är en del av den tradionella kinesiska medicinen, TCM, som har användts i tusentals år i Kina. Man behandlar punkter som ligger på meridianerna, där energin Qi flödar. Sjukdomar kan bero på störningar i detta flöde. Med hjälp av behandling på akupunkturpunkterna kan man återställa balansen och även förebygga sjukdomar.

Det finns många olika anledningar till sjukdom eller obalans i kroppen. Tex yttre våld, sorg, stress, fel foder osv. Använder även ett instrument med infrarött ljus, som man kan behandla svårstuckna hästar med, samt för att mjuka upp muskler och motverka inflammation.

Effekter av akupunkturen är bland annat;

Ökning av vita blodkroppar

Utsöndring av kropps egna hormon, serotonin, oxytocin, betaendorfiner och endorfin

Bättre cirkulation i muskler och leder

Smärtstillande

Kranial sakral terapi (KST)

Är fantastiskt bra i kombination med akupunktur. Man kan säga att KST är som en låghastighets manipulation. Det utgår ifrån det centrala nervsystemet och ryggmärgsvätskan, som börjar ifrån kraniet och slutar vid svanskotorna. Allt i kroppen flödar efter en kraniell rytm, men ibland låser det sig av olika anledningar . Tex nerver kommer i kläm, det blir spända muskler, kotor vrider sig, bäcken blir sneda osv. Med KST kan man få igång rörligheten och flödet igen och musklerna blir avslappnade, kotor rätar upp sig, bäcken blir raka osv .

Vad händer fysiologiskt vid Kranial Sakral Terapi i kroppen?

Terapeuten skapar fysisk kontakt med området som skall behandlas (max 5 gram tryck)
Detta bidrar till att en endogen (-kroppens eget inre) respons sker och en registrering görs av de propreoceptiva receptorerna ( -dvs proprioception, de sensoriska nervändarna som ger information om rörelser och ställning av kroppen, de förekommer främst i muskler, senor och ledkapslar)
Då sker en afferent (-nervimpuls till hjärnan) signal till hjärnan som registrerar och tolkar signalen
Ett efferent (-nervimpuls från hjärnan) svar sänds till området
Artärväggen dras samman (-arteriell vasokonstruktion) vilket ger en ökad kapillär perfusion (-processen som tillför blod till kapillärer)
Mjukvävnad luckras upp
En terapeutisk puls kan kännas, ibland även wobble
Toxiner (-gifter) och slaggprodukter frisätts
Venåterflödet/venpumpen ökar

När detta sker, är kroppen med i behandlingen och det är då det kan hända så otroligt mycket, den får helt enkelt hjälp av terapeuten att hitta tillbaka till sitt ursprung. Den börjar själv vrida sig, luckra upp, flöda, cirkulera och lösgöra. Jämför detta med tex en kiropraktisk behandling, då du snabbt forcerar skelettet till det rätta läget. Vad händer då med all vävnad runt omkring? Ofta drar muskler med mera tillbaka skelettet igen för kroppen var inte alls med på vad som skulle hända. Pga att musklerna, senor, ligament osv är fortfarande sammandragna eller uttänjda beroende på vad som är problemet.