Camilla Forsberg Horse Unity AB

Ni når mig lättast på min mail, camilla@horseunity.se se formuläret nedan.

Eller telefon 070-5477967

Innehar F-skattesedel och jag är ansvarsförsäkrad i KMR och Länsförsäkringar.

Bankgiro 5207-0547

Bor utanför Älmhult, södra Småland. Har södra Sverige som arbetsfält.


EU bidrag.
Vi har investerat i vår gård tillsammans med Länstyrelsen, inför ridhus och stallbygge, vilket gjorde att vi kunde utföra alla våra planer. Tack!