Detta är ett blogginlägg

Här kommer en fysiologisk förklaring  om vad som händer vid KS behandling. Du kan också gå in och läsa mer om kinesisk akupunktur härJag har försökt att skriva det lättförståeligt... 

 

Vad händer fysiologiskt vid Kranial Sakral Terapi i kroppen?
Terapeuten skapar fysisk kontakt med området som skall behandlas (max 5 gram tryck)
Detta bidrar till att en endogen (-kroppens eget inre) respons sker och en registrering görs av de propreoceptiva receptorerna (dvs -proprioception, de sensoriska nervändarna som ger information om rörelser och ställning av kroppen, de förekommer främst i muskler, senor och ledkapslar)
Då sker en afferent (-nervimpuls till hjärnan) signal till hjärnan som registrerar och tolkar signalen
Ett efferent (-nervimpuls från hjärnan) svar sänds till området
Artärväggen dras samman (-arteriell vasokonstruktion) vilket ger en ökad kapillär perfusion (-processen som tillför blod till kapillärer)
Mjukvävnad luckras upp
En terapeutisk puls kan kännas (ibland även wobble)
Toxiner (-gifter) och slaggprodukter frisätts
Venåterflödet/venpumpen ökar

 

När detta sker, är kroppen med i behandlingen och det är då det kan hända så otroligt mycket, den får helt enkelt hjälp av terapeuten att hitta tillbaka till sitt ursprung. Den börjar själv vrida sig, luckra upp, flöda, cirkulera och lösgöra. Jämför detta med en kiropraktisk behandling, då du snabbt forcerar skelettet till det rätta läget. Vad händer då med all vävnad runt omkring? Ofta drar muskler med mera, tillbaka skelettet igen för kroppen var inte alls med på vad som skulle hända. Varför? Jo pga att musklerna, senor, ligament osv är fortfarande sammandragna eller uttänjda beroende på vad som är problemet.

Läs gärna mer om forskning inom KST på Bröderna Tranbergs hemsida http://tranbergs.net/FORSKNING/tabid/180/language/sv-SE/Default.aspx