Detta är ett blogginlägg

Med sorg i hjärtat så måste jag meddela följande.

"Craig Stevens och Mary Ann Campbell har beslutat att under det rådande läget med smittspridning samt med stängda gränser är klokast att ställa in den i april planerade clinic-touren. Vi diskuterar nu hur vi på bästa sätt kan erbjuda en ersättning för de uteblivna kurserna och lektionerna och vi arbetar med att designa alternativ för att kunna ge er ett stort värde även nu, när de inte kan resa. Intressanta ideér och proffessionella resurser är under skapande - vi kommer att återkomma till er alla inom några dagar med valbara alternativ. Den som önskar kommer givetvis återfå inbetalade medel - men häng kvar och studera alternativen, de kommer att vara värdefulla.
Så snart världsläget har återgått till mera normalt kommer nya tourer att sättas upp."

Så det är alltså inställt den 9-10 april med Craig.

Däremot kör jag kurs då!
Välkommen på PÅSK dressyr den 10 april Läs mer här
Sitskurs 13 april Läs mer här