Detta är ett blogginlägg

Tryckfelsnisse var visst framme i senaste inlägget och det blev fel datum i bloggen på årets vinter clinic. Det ska vara den 4 december kl 10.00 mer info finns nu på sidan här.
Då ämnet "den unga hästen" är stort så blir det i två delar, nästa del blir i början av nästa år.

Sitskurs den 6 november. Varmt välkommen!